onsdag 11. november 2015

Norskundervisning for asylsøkere

Mandag 26. oktober startet vi opp med norskundervisning i huskirka i Maurits Hansensgate 22. Vi møtes hver uke kl 10-12 for undervisning og samtale.

Jens Iver Jensen har tatt initiativ til dette ettersom han har kontakt med mange av asylsøkerne som bor på Hero i Kongsberg. Bakgrunnen for initiativet er at mange opplever ventetiden fra de kommer til Norge og før de kommer igang med norskopplæring som lang. Noen venter opp imot et halvt år før de får tilbud om norskundervisning på Kongsberg Norsksenter. Mange har også liten kontakt med byens befolkning og de har ønsker om både mer fellesskap og å få lære norsk.

Vi er per nå et team på tre personer som jobber sammen om dette. Jens Iver er kontaktperson og bindeledd, innpisker og oppmuntrer. Ingeborg Strand bidrar som lærer. Hun har tidligere jobbet som vikar på Kongsberg Norsksenter og har en del erfaring med opplæring i norsk for fremmedspråklige. Jens Smørgrav er også tidligere lærer og en viktig frivillig ressurs.

De første 3 ukene har det ikke vært så mange tilstede på undervisningen, men vi har hatt fine samtaler med lærevillige deltakere. Vi regner med at flere vil komme etterhvert. Vi har ingen påmelding, det er bare å møte opp.

Nå har kjøpt bøker: 7 eksemplarer av lærebok og oppgavebok. Boka heter "Ny i Norge". Bøkene vil være tilgjengelige i Maurits Hansensgate 22.

Ta kontakt med Ingeborg eller Jens Iver dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra med noe i forhold til dette tilbudet.

torsdag 22. oktober 2015

Fellesskapshelg 23.-25. oktober

​Etter kveldens menighetsmøte kan vi skissere følgende herlige "plan" for felleskapshelg i nettverket vårt denne helga:

- Fredag fra kl 17.30 er det åpent hus i Gustava Kiellandsvei 12. Kaffe og åpen bibel.

- Lørdag drar de som ønsker til Tinfos Bad i Notodden på formiddagen. Åpent fra kl 10. En mulighet for å få vaska seg, svømme, bade, leike, boblebad, badstue og fellesskap for alle som tåler klor. Det er også kafé og mulighet for å ta med egen mat. Mer info finner du på: http://www.notodden.kommune.no​/Organisasjon/K​ultur/Tinfosbad​/. Adresse er O. H. Holtas gate 36. Hvis noen trenger skyss til Notodden så ta kontakt med Ingeborg (918 59 049), så prøver vi å samkjøre så godt vi kan.

- Lørdag kl 15 - Vi møtes hjemme hos Jens Iver og Marit til mat og fellesskap for hele nettverket. Adresse Johan Sverdrups gate 7, 3679 Notodden. Jens Iver ønsker gjerne melding om hvor mange som kommer. Ønske om at noen tar med salat.

- Søndag kl 16 - Middag og fellesskap i Mauritz Hansensgate 22.

- Søndag kl 19 - Sarita og Sissel holder konsert i Labratoriet på Kirketorget.

"For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem." (Matt 18,20)
 

torsdag 10. september 2015

Vil leve kirke

I siste nummer av Frikirkens avis Budbæreren har en artikkel om menighetsmodellen vi har valgt her i Kongsberg Frikirke fått hovedoppslag på første side.

Tilsynsmann Gunnar Johnsen har skrevet rapport fra tilsynsbesøk på Kongsberg i mars. Han mener at Frikirken trenger huskirkene på Kongsberg.
"Satser radikalt med huskirker" er overskrift for artikkelen på side 6-7.

Nina Janne Dalseth i Budbæreren har snakket med både Geir Øystein Andersen, Jens Iver Jensen og Gunnar Johnsen.

Geir Øystein som forstander forteller litt om historien for menigheten siden oppstarten som en Frikirkegruppe i 2000 og også om livet i huskirka som er knyttet til deres hjem. På spørsmål om det er en lavere terskel for søkende å komme i en huskirke enn i et kirkebygg svarer Geir Øystein: "For noen lavere, for andre høyere." Han mener ikke at huskirkene er for private og vektlegger at de er opptatt av å ha engasjement utad og bety noe positivt i sitt nærmiljø.

Jens Iver forteller ivrig fra huskirka i Maurits Hansensgate og hvordan de har et internasjonalt miljø i kirka med både folk fra Mellom-Amerika, Afrika, Iran, Afghanistan og Syria. Han legger vekt på at det er lett å ta med folk inn til et åpent hus og at flere muslimer er nysgjerrig på å få vite hvem Jesus er.

Tilsynsmann Gunnar Johnsen mener huskirkene er et korrektiv til vanlig menighetsliv og representerer et mangfold som er bra. Han ser det som positivt at familiene integreres og blir en del av det å leve menighet. "Poenget er ikke at kristne skal gå i kirken, men at kristne er kirken".

mandag 31. august 2015

Undervisningssamlinger høsten 2015

Visste du at Galatia er et område i Tyrkia - det som i nytestamentlig tid kaltes Lilleasia, og at Galaterbrevet er skrevet til menighetene i dette området? Det hadde kommet noen til området som forkynte noe annet enn det Paulus hadde lært Galaterne, og nå er han bekymret for at denne vranglæren har fått stor plass i menighetene:
Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. (Gal 1,6-7)
Har du opplevd noe slikt? Finnes det vranglærere i vår tid? Ofte synes det som ble skrevet for så lenge siden overraskende relevant også i dag. Selv om tidene skifter og så mye endrer seg, så er menneskenaturen på forunderlig vis nokså lik. Det tenker i alle fall jeg.

Galaterbrevet er tema for høstens 6 undervisningssamlinger. Vi startet med kapittel 1 forrige torsdag og tar for oss cirka ett kapittel hver tredje torsdag. Jens Iver Jenssen guider oss gjennom del for del og det er alltid åpent for å komme med spørsmål. Du trenger ikke få med deg alle samlingene for å ha utbytte av dette "Bibelstudiet". Hjertelig velkommen!

Neste samling blir torsdag 24.september. Akkurat den datoen vil ikke Jens Iver være sammen med oss, men vi holder oss til Galaterbrevet og det blir opp til dem som kommer å dele med hverandre.

mandag 10. august 2015

Fellesskapshelg 14.-16. august

Helga 14. -16. august blir det fellesskapshelg i nettverket vårt.

Det pleier å arte seg som en slags "bo-hjemme-leir" hvor det er mange muligheter for sosialt liv på tvers av huskirkene. Vi møtes i de forskjellige huskirkene, eller til aktiviteter andre steder, alt etter vær og føre. Det kjekke med denne formen for leir er at det er enkelt å "droppe" innom når det måtte passe for dem som ikke har hele helga fri.

Kongsberg Frikirke sitt bilde.

 

Vi starter på fredag med middag i Münstersvei 34 kl 16.30. Ingeborg ordner med suppe og rundstykker og vil gjerne vite sånn cirka hvor mange som kommer, så er det enklere å beregne matmengde og antall stoler. Send en SMS til 918 59 049. Etterpå blir det kveldsmøte i Gustava Kiellandsvei 12 kl 20. Jens Iver Jensen skal preike for oss;-)

På lørdag inviterer familien Wallumrød til å samles i Deichmannsgate 11. Det blir grillspleis fra klokka 15 til 17. Ta med noe å grille, vertskapet ordner med tilbehør som salat, ris og drikke. Ca kl 17 blir det kake og kaffe. Ta gjerne med en kakefavoritt. Klokka 18 blir det en enkel samling med sang, ord og bønn. Her blir det enkle, barnevennlige rammer og rom for å utvide fellesskapet litt utover kvelden.

Søndag samles vi i huskirka i Maurits Hansensgate 22. Det blir frokost klokka 10, etterfulgt av nattverd, lovsang og fellesskap rundt søndagens tekster.

Der det er åpne "hull" i kalenderen er det fortsatt mulig å komme med innspill/invitasjoner!

Følg med på kalenderen på www.dinkirke.no for å være oppdatert på det som skjer.

"Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus." (Galaterne 3,28)

Velkommen!

torsdag 23. april 2015

Hva er det beste med huskirkelivet?

I mars hadde menigheten besøk av tilsynsmann Gunnar Johnsen. Hensikten med tilsynet er både å være kontrollorgan men også å bli kjent med menigheten og kunne gi hjelp/råd/veiledning.

I løpet av tilsynsbesøket hadde vi årsmøte og på dette møtet fikk tilsynsmannen stille noen spørsmål til menigheten. Runden rundt bordet var veldig oppmuntrende å følge. Referatet fra møtet gjengir svarene i stikkordsform og kan kanskje være til oppmuntring for flere:


1. Hva er det fineste ved din huskirke?

 • Å dele liv med søsken i troen. Noe større enn å være venner eller å være i en komite sammen.
 • Får erfare at Gud er nær i hverdagen.
 • Huskirke er hele tida og at familien er en del av det. Har vokst inn i ungene. Oppmuntret over hvor kloke barna er i sitt hverdagsliv med Jesus og hvordan de preger miljøene de er i.
 • Kjærlighet og omsorg i fellesskapet når vi er sammen.
 • Huskirka får være familie for folk som ikke har en familie.
 • Nære relasjoner hvor vi knyttes sammen, «låne» andres barn.
 • Gjøre ting sammen, gå ut to og to. Leve nært Ordet og la det være livsnært.
 • Å være en del av det som en hel familie.
 • Oppleves som en utvida familie, «bære hverandres byrder».
 • Freden som alltid senker seg under nattverden. Guds fred som påvirker livene våre.
 • Et naturlig liv, avslappet og fint, barna leiker og vi har kirke.
 • Å leve sammen som søsken får en annen dimensjon når det er så nært hverdagslivet.

2. Hvilke drømmer har dere for huskirka?


 • At flere får oppleve det samme.
 • Å se flere av naboene få være med i det.
 • Se at det multipliserer seg.
 • Huskirke i mitt eget hjem.
 • En huskirke i hver gate.
 • Se enkeltpersoner bli omvendt.
 • Leve sånn at «duften» av oss er tiltrekkende.
 • At andre kristne skal få oppleve at dette er noe godt, ikke noe sært eller rart.
Gunnar Johnsen avsluttet med å lese noen vers fra Bibelen som en oppmuntring til oss:

Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud." (1. Kor 1,26-29)

Årsmelding 2014


Årsmelding for 2014 er tilgjengelig i PDF-form her.

mandag 13. april 2015

Frikirkens sommerfestival

Frikirkens årlige sommerfestival går av stabelen 15.-19. juli. Temaet for festivalen er hentet fra Herrens bønn og i år er temaet: "Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere..."

Høres dette spennende ut? Les mer og meld deg på via: http://visjon.frikirken.no/.

lørdag 14. februar 2015

Blir vi disippelgjort? Gjør vi disipler?

- Blir vi disippelgjort? Gjør vi disipler? Det var inngangen på Jens Ivers Jensens undervisning ut i fra Matt 5,1-16. To timer med interaktivt, lærerikt og inspirerende fellesskap om Guds ord. Denne gangen i D11, slik det går på rundgang mellom huskirkene. Neste gang 12. mars i MH12.

Deler mine notater fra undervisningen, litt av det jeg hørte, litt av det vi delte:
Skal vi disippelgjøre må vi bruke ord og liv. Det er stor makt i ord og liv. Signalene du gir blir fanget opp, og utført og forplanter seg. Det er en mektig kraft i å være foresatt.
Se på Jesus. Mark 1,15. Guds rike er nå. Jesus vil ha disipler av Guds rike. Det er radikalt. Jesaja 55,8-9. Våre tanker er ikke Guds tanker. Når Jesus sier "er" så mener han nå, ikke i framtiden. Salige er! Det nåtidige er det provoserende. Når du sier hva du er blir det provoserende.

Saligprisningene kan deles i to - de 4 første om å søke - den trange port, de fire siste om å bevare det som er vunnet - den smale vei.

Nøkkelen til Guds rike er å være fattig. Ånden har møtt oss. Ordet har knust oss. Vi er fattige. I oss selv er vi ingenting - når vi opplever det er vi salige. Da er du ved himlenes port. Tolleren og synderen i Lukas 18. Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud. Når du skjønner at du ikke kan komme
inn i Guds rike, er du inne. Å eie håp i en håpløs verden.

De som sørger - en sterk sorg etter Gud, fordi man har mistet noe. Man skal trøstes.

De ydmyke - hva er det? De lar seg tukte. De kristne i nord-Nigeria tar ikke igjen mot Bokoharam. Overlater hevnen til Herren. Lide urett uten å ta igjen. Ydmykhetens frukter vokser på stolthetens grav. Derfor er det rett å tale hverandre til rette. Men ikke en lunken ydmykhet, se 1. Sam 3,13. De ydmyke skal arve jorden. La naboen ta det han vil, vær ydmyk, det skaper vennskap og du får den plassen du trenger.

Salige er de som hungrer og tørster fordi du opplever deg selv urettferdig. Jeg er urettferdige. Rom 3,21-24. Søk Guds rettferdighet - du skal bli så mett at du går ut og sier; jeg er rettferdig og himmelen verdig. Den dagen du blir mett av Guds rettferdighet, blir denne verden mettet av din rettferdighet.

Det var de fire første. Hver av dem er kronologisk passende på de fire neste.

De barmhjertige - bli bevart og møtte din fattigdom, og du gir barmhjertighet som du har fått. Den som har opplevd nåden, kan gi nåden videre.

De rene av hjertet - de som sørger etter Gud. Holde tak i evangeliet. Vandre i renhet. I lyset. Hebr 12,14.

De som skaper fred. Ef 2,14. 2 Kor 5,19.

De som blir forfulgt for rettferdighets skyld - 1 Kor 4,9 og 13. Hvorfor hatet de det fineste mennesket som noen gang har levd og hengte han på et kors? De tåler ikke rettferdigheten. "Hvis ikke det er bra nok det jeg gjør og får til selv, så forfølger jeg deg." Jesus lukker deg inn i et liv som verden ikke tåler.

Derfor - dere er jordens salt! Ikke løsrevet - men derfor! Det setter ikke ikke lyset under bøtte, for det går ikke an å være hemmelig kristen. Da kveles lyset.

torsdag 15. januar 2015

Kristus - skriftens kjerne og stjerne

Jan Rettedal kommer på besøk til Kongsberg 22.-25. januar!

Mange av oss kjenner Jan fra før, ettersom han har besøkt menigheten vår mange ganger tidligere. 

Jan jobber som menighetsveileder i Frikirka og forkynner Guds ord med varme og humor. 

Vi legger opp til en ganske tradisjonell felleskapshelg – og tema for forkynnelsen denne gangen er: ”Kristus – Skriftens kjerne og stjerne”.

Torsdag 22. og fredag 23. januar i Gustava Kiellandsvei 12

Torsdag kl 20: Undervisningssamling
Fredag dagtid: Åpent for samtaler (Ta kontakt med Geir Øystein hvis dere ønsker en samtale med Jan)
Fredag kl 20: Huskirkeforum

Lørdag 24. januar i Maurits Hansensgate 22

kl 11:    Familiesamling
kl 12:    Lunsj
kl 13:    Fysisk aktivitet – muligheter til å f.eks gå på skøyter
kl 15:    Kaffe og frukt
kl 16:    Undervisning
Kl 18:   Middag
Kl 20:   Kveldsmøte

Søndag 25. januar i Deichmannsgate 11

kl 11:    Gudstjenestefelleskap

Velkommen!