Tverrkirkelig

Felleskristent arbeid

Annenhver mandag samles en gruppe personer fra ulike menigheter i huskirka MH22. Fem ulike menigheter er representert i gruppen, som kaller seg "Fotvaskere". Noen ganger tas det initiativ til åpne bønnesamlinger/bønnenatt/bønneuke. Ta kontakt med ansvarlig forstander hvis du er interessert i å bli med i gruppen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar