Grupper

I tillegg til gudstjenestesamlingene har vi forskjellige former for smågrupper. Vi tror på at det er viktig for oss som ønsker å leve som Jesu disipler at vi har et tett fellesskap, der vi støtter og utfordrer hverandre.
Noen av gruppene er rene mannsgrupper og damegrupper og noen er for begge kjønn. Tenåringene i nettverket har også en gruppe. Vi har for tiden ikke egne barnegrupper, men barna ivaretas i huskirkene. Gruppene er "cellegrupper" i betydningen at de er ment for å være i vekst og deles når det kommer nye medlemmer. Gruppene er også åpne for personer som ikke regner seg som kristne, men er interessert i å lære mer om Jesus. Vi har også personer som går i en smågruppe hos oss, men forøvrig hører til i en annen menighet.

Gruppene har noe ulik form:

-          Vi har utviklet en mal for en livsnær gruppe. Den finner du her.

-        Noen av oss møtes i en 2-3-ergruppe, hvor vi er bare 2 eller 3 som kommer sammen for å bekjenne synd, dele Guds ord og be sammen. Mal for dette opplegget finner du her!

-    Info om tenåringsgruppa finner du her.
 
Ønsker du å bli med i en liten gruppe? Ta kontakt med ansvarlig forstander, eller lederne i en av huskirkene, så vil de veilede deg til en gruppe som passer!  Gruppene annonserer ikke sin møtetid på kalenderen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar