mandag 23. september 2013

Undervisningsamlinger i nettverket

Omtrent hver tredje torsdagskveld, fra september til april, har vi det vi kaller "undervisningssamling" i menigheten vår. Vi bytter på å være i de ulike huskirkene, altså møtes vi i ei stue enten i Deichmannsgate, Gustava Kiellandsvei eller Maurits Hansensgate. Samlingene er åpne for alle, et hyggelig møtepunkt på tvers av huskirkene, men også en fin anledning til å komme innom som gjest. Vanligvis samler vi noen fra hver av huskirkene våre. Alltid er det plass til flere.
Vertskapet serverer gjerne en kopp kaffe eller te og vi innleder ofte noen ord fra Bibelen og noen lovsanger.
Jens Iver Jensen har ansvar for undervisninga. Hos oss kaller vi ham evangelist. I Nordkirka er han pastor. For øvrig er han også bussjåfør. Forrige undervisningskveld begynte Jens Iver med å si at når vi i løpet av kvelden skal gå igjennom 2 kapitler i Bibelen, så blir det litt som å kjøre buss: Hver gang vi stopper skal vi både laste noe av og ta noe på. Feilinformasjon som vi har båret med oss kan vi få legge av, nye tanker får plass. Denne første undervisningskvelden i høst begynte vi helt fra starten, med de to første kapitlene i Bibelen.
Første stoppested: 1. Mosebok 1,1: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." Hvis vi tar bort denne setningen faller hele Bibelen sammen. Men hva har du lært på skolen? Presenteres utviklingslæren som en teori eller et faktum?
I løpet av kvelden ble det noen flere stoppesteder, med rom for spørsmål og innspill underveis. Mange av oss kjenner teksten godt, likevel er det alltid flott med nye tanker om tekstene.
Ikke alle iblant oss snakker/forstår like godt norsk, så som oftest oversetter vi også til engelsk og kanskje leses tekstene på farsi i tillegg til norsk. Det gir ekstra tid til å reflektere.
Torsdag 26. september er neste samling, temaet er 1. Mosebok kapittel 3-4. Denne gangen kan vi si at det er en fortsettelse fra sist, men likevel vil jeg si at kveldene er "selvstendige" og kan nytes hver for seg, uavhengig om du har mulighet til å være med flere ganger. I kalenderen på dinkirke.no kan du se når og hvor undervisningen skal være. Velkommen!