mandag 2. mai 2016

Hva skjer i nettverket vårt?

En liten oppdatering på det som skjer i nettverket vårt for tida:
  • Jens Iver har takket ja til å være ansatt hos oss 4 måneder i sommer fra mai til august. Dette har han gjort også tidligere somre. Han er ansatt i en 20% stilling disse månedene. Ellers i året jobber han 15% hos oss, da som innleid fra Nordkirken. Jens Iver har ansvar for bibelundervisning i nettverket hver tredje uke.
  • Fra november til april har vi hatt norskundervisning for asylsøkere hver mandag formiddag. 2. mai var det ingen som møtte opp til undervisning. De som har pleid å komme de siste gangene har fått tilbud om undervisning på Krona på mandager og vi har derfor besluttet å avslutte undervisningen. Etter sommerferien kan vi se om det igjen er behov for norskundervisning.
  • Etter initiativ fra vertskapene i huskirkene har vi satt av 4 torsdagskvelder i vår til å undervise om menighet og erfaringer med organisk menighetsliv og huskirker. Personer både i vårt nettverk og fra andre menigheter har møtt opp på disse kveldene. Noe av undervisningen er referert på bloggen "LEVE". Siste undervisningskveld i denne rekka er torsdag 19. mai.
  • Torsdag 26. mai skal vi ha et nettverksmøte i Deichmansgate 11 kl 19.30. Det vil bli en kveld med kveldsmat, nattverd og drøfting av saker som angår nettverket vårt. Møtet er åpent for alle.
  • Ønsker du SMS med påminnelser om ting som skjer i nettverket og/eller informasjon på e-post, så send din kontaktinformasjon til Ingeborg på ingeborgstrand@gmail.com
  • Følg oss gjerne også på vår Facebookside: https://www.facebook.com/KongsbergFrikirke/