tirsdag 19. juni 2012

Husmenigheten - et levende nærmiljø

I disse dager deler vi ut en liten "bok" til medlemmene i vårt huskirkenettverk. Den er skrevet av Edin Løvås og ble først utgitt i 1981 med tittelen: Husmenigheten – et levende nærmiljø. Antakelig er den like aktuell i dag...

Da Geir Øystein ble berørt av denne boka for noen år tilbake, fantes det ikke flere på lager, så nå har Geir Øystein sørget for å lage en elektronisk versjon, som vi har kopiert opp i noen få eksemplarer.
Er du interessert så finnes en link til den elektroniske versjonen her.

Sarita, menighetsarbeider med ansvar for huskirkenettverk, skriver følgende anbefaling av boken:

Det hender det kommer bøker (i tillegg til bøkenes bok selvsagt) som gaver fra himmelen rett inn i livet mitt. Dette var også tilfellet da jeg igjen leste boka ”husmenigheten – et levende nærmiljø” av Edin Løvås.

Vårsemesteret har vært en prosess og en søken etter kjernen i menighetsliv og kirke for meg. Hva, hvorfor, hvordan kan vi Jesusdisipler være en levende Jesu kropp i hverdagen vår? Hvordan kan beskrivelsene av det kraftfulle Jesusfellesskapet i Bibelen være sanne også i dag?

Edin Løvås sin bok gir en god og bibeltro beskrivelse av hva menighet er og hvordan den kan leves på det opprinnelige grunnlaget også i vår tid.

Boka engasjerer meg og gir ny tro for menigheten. Den gir glede og inspirasjon til å fortsette på den veien vi ble gitt da huskirketanken kom.

Jeg anbefaler boka for alle som ønsker å utgjøre en forskjell i sitt miljø. Ønsker å leve midt i en erfaring av at verden ikke er forlatt, men at den allmektige er til stede ved sin ånd i sin kropp; menigheten, i mennesker som har felleskap i Jesu ånd og navn.

Jesus kom til byen, Kom og bo her
Kom, flytt inn i hus av alle slag
Du som vet hva kjærlighet og tro er
Tenn ditt stille lys i byens jag
Gå omkring i byens mange gater
Hold omkring hver ensom, hjemløs sjel
Let bak stumme ord og surrugater
Selv blant gråstein skinner en juvel
(fra sangen Jesus i byen)