lørdag 24. mars 2012

Årsmelding 2011

På årsmøtet i DELF Kongsberg Frikirker har vi nå vedtatt årsmelding for 2011. En slags oppsummering av året vi har lagt bak oss. Mange på årsmøtet mente at det var trivelig lesning. Året 2011 bragte med seg mange hyggelige begivenheter. Av disse kan vi nevne at 6 personer ble døpt inn i menigheten, og med dette fikk vi formelt sett 6 flere medlemmer. Totalt er vi nå 40 medlemmer, av disse har 22 stemmerett.

Huskirkene fremstår mer og mer selvstendig og huskirke 3 har i løpet av året kommet igang med faste gudstjeneste-samlinger. Huskirkene har også fått en del ansvar for egen økonomi.

Det har skjedd en del endringer i "staben" - nå har menigheten 4 ansatte i 7-10% stilling. Eldsterådet har startet opp med egne møter og vi har etablert "huskirkeforum" som et samlingspunkt for vertskapene i huskirkene.

Last ned eller les hele årsmeldingen her.