lørdag 14. februar 2015

Blir vi disippelgjort? Gjør vi disipler?

- Blir vi disippelgjort? Gjør vi disipler? Det var inngangen på Jens Ivers Jensens undervisning ut i fra Matt 5,1-16. To timer med interaktivt, lærerikt og inspirerende fellesskap om Guds ord. Denne gangen i D11, slik det går på rundgang mellom huskirkene. Neste gang 12. mars i MH12.

Deler mine notater fra undervisningen, litt av det jeg hørte, litt av det vi delte:
Skal vi disippelgjøre må vi bruke ord og liv. Det er stor makt i ord og liv. Signalene du gir blir fanget opp, og utført og forplanter seg. Det er en mektig kraft i å være foresatt.
Se på Jesus. Mark 1,15. Guds rike er nå. Jesus vil ha disipler av Guds rike. Det er radikalt. Jesaja 55,8-9. Våre tanker er ikke Guds tanker. Når Jesus sier "er" så mener han nå, ikke i framtiden. Salige er! Det nåtidige er det provoserende. Når du sier hva du er blir det provoserende.

Saligprisningene kan deles i to - de 4 første om å søke - den trange port, de fire siste om å bevare det som er vunnet - den smale vei.

Nøkkelen til Guds rike er å være fattig. Ånden har møtt oss. Ordet har knust oss. Vi er fattige. I oss selv er vi ingenting - når vi opplever det er vi salige. Da er du ved himlenes port. Tolleren og synderen i Lukas 18. Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud. Når du skjønner at du ikke kan komme
inn i Guds rike, er du inne. Å eie håp i en håpløs verden.

De som sørger - en sterk sorg etter Gud, fordi man har mistet noe. Man skal trøstes.

De ydmyke - hva er det? De lar seg tukte. De kristne i nord-Nigeria tar ikke igjen mot Bokoharam. Overlater hevnen til Herren. Lide urett uten å ta igjen. Ydmykhetens frukter vokser på stolthetens grav. Derfor er det rett å tale hverandre til rette. Men ikke en lunken ydmykhet, se 1. Sam 3,13. De ydmyke skal arve jorden. La naboen ta det han vil, vær ydmyk, det skaper vennskap og du får den plassen du trenger.

Salige er de som hungrer og tørster fordi du opplever deg selv urettferdig. Jeg er urettferdige. Rom 3,21-24. Søk Guds rettferdighet - du skal bli så mett at du går ut og sier; jeg er rettferdig og himmelen verdig. Den dagen du blir mett av Guds rettferdighet, blir denne verden mettet av din rettferdighet.

Det var de fire første. Hver av dem er kronologisk passende på de fire neste.

De barmhjertige - bli bevart og møtte din fattigdom, og du gir barmhjertighet som du har fått. Den som har opplevd nåden, kan gi nåden videre.

De rene av hjertet - de som sørger etter Gud. Holde tak i evangeliet. Vandre i renhet. I lyset. Hebr 12,14.

De som skaper fred. Ef 2,14. 2 Kor 5,19.

De som blir forfulgt for rettferdighets skyld - 1 Kor 4,9 og 13. Hvorfor hatet de det fineste mennesket som noen gang har levd og hengte han på et kors? De tåler ikke rettferdigheten. "Hvis ikke det er bra nok det jeg gjør og får til selv, så forfølger jeg deg." Jesus lukker deg inn i et liv som verden ikke tåler.

Derfor - dere er jordens salt! Ikke løsrevet - men derfor! Det setter ikke ikke lyset under bøtte, for det går ikke an å være hemmelig kristen. Da kveles lyset.