tirsdag 8. januar 2013

Bønneuke for Kongsberg 2013

Bønneuke for Kongsberg 2013 arrangeres 14.-19. januar i Mauritz Hansens gate 22, hos Gunnar Valand. Uka gjennomføres etter initiativ fra det tverrkirkelige nettverket fotvaskere.
Hver kveld, mandag til fredag, blir det samling klokka 19. Onsdag er dette utvidet til tidsrommet mellom klokka 17 og 21, da Norkirken flytter sitt "Åpent Hus" til MH22 i forbindelse med bønneuka.
Fra fredag kveld til lørdag morgen planlegges det en bønnenatt, der det er mulighet til å våke sammen, og være med så kort eller lenge som det passer. Uka avsluttes med bønnefrokost lørdag morgen kl 0830. Der er alle hjertlig velkommen, selv om de ikke har vært med gjennom natten.
Det vil stadig være folk som tilbringer tid i fellesskap, bønn og stillhet gjennom hele uken i MH22.

onsdag 2. januar 2013

Velkommen - medlemmer er de som kommer

Godt nytt år! Velkommen til huskirkene.

I huskirkene regner vi de som kommer og deltar over noen tid som medlemmer. Du er velkommen til å leve menighet i en huskirke.

Kongsberg Frikirke er tilsluttet Den Evangelisk Lutherske Frikirke, og en del av oss er også ført inn i medlemsprotokollen her. Det er et tilbud for deg som ønsker det, men ikke en forutsetning for å regnes som fullverdig medlem i en huskirke.

Velkommen innom.Ta kontakt. Se kalender og huskirkenes blogger.