lørdag 26. april 2014

Konfirmantgudstjeneste 4. mai

Huskirka i Deicmannsgate har i år en konfirmant, Aurora Wallumrød. Denne våren avslutter Aurora sin trosopplæring med noe vi kaller U15. Det er nok litt annerledes enn de fleste konfirmantopplegg. Åse Andersen har vært "medvandrer" for Aurora i vår - og de har møttes noen ganger for å samtale rundt forskjellige temaer. Permen "Mellom himmel og jord" er utgangspunkt for samtalene.
Konfirmant-tida avsluttes med en festgudstjeneste
og alle i nettverket ønskes velkommen til Maurits Hansensgate 22, 4. mai kl 11.