torsdag 29. november 2012

En menighet av huskirker


I 2007 sa menighetsmøtet at vi ville følge denne ledetråden: ”Kristenlivet er en profetisk måte å leve på – i husmenigheter, og ikke først og fremst en rekke møter i menighetshus. Disse husmenighetene forandrer ikke bare hvordan verden oppfatter kristne, men de gir også menigheten mulighet til å utvikle ”menigheten i byen”, som vi har når hele Kristi legeme i en by eller en region kommer sammen, taler med én stemme og handler som ett legeme med ett hode.” Sitat Wolfgang Simson i boka Hjem som forandrer verden.

Videre formulerte vi følgende framtidsbilde: Menigheten består av huskirker med mennesker i utvida familier som ærer Gud, følger Jesus, fylt av Den Hellige Ånd, i hverdagslivet der de er.
Utgangspunktet var et spørsmål stilt til menighetens medlemmer: Hvordan tror du Gud vil at menigheten vår skal se ut om 5 år?
I dag er vi en menighet av huskirker. Ikke strømlinjeforma eller prangende på noen måte. Men vi er en menighet av menigheter. De fem åra som ligger bak har vi fulgt en kurs som vi opplevde Gud ga oss. Det har nyttet.
Nylig hadde vi menighetsmøte. Da bestemte vi følgende: Menighetene – medlemmer i huskirkene, vertsskap, medarbeidere, eldsteråd – oppfordres til å spørre Gud og hverandre; hvor tror vi Gud vil at vi skal være om 5 år? Menighetsmøte i første halvdel av 2013 arbeider med innspill som kommer.
Vi holder kursen. Og lengter etter å få være mer av det Gud vil gjøre.