torsdag 10. september 2015

Vil leve kirke

I siste nummer av Frikirkens avis Budbæreren har en artikkel om menighetsmodellen vi har valgt her i Kongsberg Frikirke fått hovedoppslag på første side.

Tilsynsmann Gunnar Johnsen har skrevet rapport fra tilsynsbesøk på Kongsberg i mars. Han mener at Frikirken trenger huskirkene på Kongsberg.
"Satser radikalt med huskirker" er overskrift for artikkelen på side 6-7.

Nina Janne Dalseth i Budbæreren har snakket med både Geir Øystein Andersen, Jens Iver Jensen og Gunnar Johnsen.

Geir Øystein som forstander forteller litt om historien for menigheten siden oppstarten som en Frikirkegruppe i 2000 og også om livet i huskirka som er knyttet til deres hjem. På spørsmål om det er en lavere terskel for søkende å komme i en huskirke enn i et kirkebygg svarer Geir Øystein: "For noen lavere, for andre høyere." Han mener ikke at huskirkene er for private og vektlegger at de er opptatt av å ha engasjement utad og bety noe positivt i sitt nærmiljø.

Jens Iver forteller ivrig fra huskirka i Maurits Hansensgate og hvordan de har et internasjonalt miljø i kirka med både folk fra Mellom-Amerika, Afrika, Iran, Afghanistan og Syria. Han legger vekt på at det er lett å ta med folk inn til et åpent hus og at flere muslimer er nysgjerrig på å få vite hvem Jesus er.

Tilsynsmann Gunnar Johnsen mener huskirkene er et korrektiv til vanlig menighetsliv og representerer et mangfold som er bra. Han ser det som positivt at familiene integreres og blir en del av det å leve menighet. "Poenget er ikke at kristne skal gå i kirken, men at kristne er kirken".