torsdag 23. juni 2011

Sommerhilsen

Det er sommer-tid og skoleferien er igang. I juli blir det også ferie/pappaperm for oss som jobber i nettverket. Men vi slutter jo ikke å leve menighet selv om det er sommer. Huskirkene og gruppene samles så lenge det er noen hjemme. Sjekk kalenderen og stikk gjerne innom på det som skjer! Ellers er det jo mange som reiser på en leir eller et sommerstevne nå i sommer.

Håper sommeren kan bli en vekst-tid for deg!


Hva ser du på bildet? Jeg har en tendens til å se ei steinrøys som nesten ikke spirer. Ei jeg kjenner sa at hun ble minnet om sin egen hage hvor det ikke var blitt gjort noe. En annen sa til meg at han var oppmuntra over å se gresset som spirer. Det kommer an på øyet som ser. Det er livets under som spirer, men kan du se det? I alle fall vet jeg om en som ser på deg med en uendelig, ustoppelig, ubegrenset og evig kjærlighet. Kan du se Ham? 

onsdag 1. juni 2011

NesTENåringsgruppa

I nettverket har vi ei livsnær gruppe for nesTENåringer, det vil si for barn  5. t.o.m 7.klasse.

NesTENåringsgruppa møtes i huskirka GK 12 ca annenhver torsdag fra kl. 18.30 - 19.45.

Gangen i en gruppekveld:
Vi begynner med å spille et spill sammen. Etter det har vi en runde der alle deler noe til oppmuntring - noe de er glad for, eller gleder seg til. Dette minner om at Gud er god, og at alt godt kommer fra Han!
Vi fortsetter å prise Gud med sang/lovsang.
Etter dette deler vi noe fra bibelen, samtaler, og tar opp tema som er aktuelle i nesTENåringene sitt liv. Dersom det er noen vi kjenner, eller noe i vårt eget liv vi vil be for, så gjør vi det.
Til slutt spiser vi litt frukt m.m. og samtaler eller fortsetter å spille spill (det spillet vi hadde i oppstarten av kvelden)

En eller to ganger i semesteret har vi hyggekveld. Det kan være vi drar på bowling, eller at vi ser film, eller spiller spill og lager noe god mat.

Det er en frivillig kontingent for de som er med; kr 50,- per år.