mandag 8. september 2014

Bli med å be for alle i hele Norge!

I oktober starter en nasjonal bønnekampanje. Slik presenterer kampanjen seg på facebook:

I oktober gjennomføres tidenes bønneprosjekt: Vi skal be for alle hjem i Norge - ved navn! Og da trenger vi en hel bønnearme! Vil DU bli med? :)

Gå inn på www.bønnforalle.no eller på Facebook: https://www.facebook.com/bonnforalle/info og meld deg til bønnetjeneste.