torsdag 22. september 2016

Ny nettside

Hei alle sammen!

Vi har flyttet! Ny oppdatert nettside finnes på http://dinkirke.no. Nye saker vil ikke komme på bloggen her, så følg oss videre på nye nettsider!

mandag 2. mai 2016

Hva skjer i nettverket vårt?

En liten oppdatering på det som skjer i nettverket vårt for tida:
 • Jens Iver har takket ja til å være ansatt hos oss 4 måneder i sommer fra mai til august. Dette har han gjort også tidligere somre. Han er ansatt i en 20% stilling disse månedene. Ellers i året jobber han 15% hos oss, da som innleid fra Nordkirken. Jens Iver har ansvar for bibelundervisning i nettverket hver tredje uke.
 • Fra november til april har vi hatt norskundervisning for asylsøkere hver mandag formiddag. 2. mai var det ingen som møtte opp til undervisning. De som har pleid å komme de siste gangene har fått tilbud om undervisning på Krona på mandager og vi har derfor besluttet å avslutte undervisningen. Etter sommerferien kan vi se om det igjen er behov for norskundervisning.
 • Etter initiativ fra vertskapene i huskirkene har vi satt av 4 torsdagskvelder i vår til å undervise om menighet og erfaringer med organisk menighetsliv og huskirker. Personer både i vårt nettverk og fra andre menigheter har møtt opp på disse kveldene. Noe av undervisningen er referert på bloggen "LEVE". Siste undervisningskveld i denne rekka er torsdag 19. mai.
 • Torsdag 26. mai skal vi ha et nettverksmøte i Deichmansgate 11 kl 19.30. Det vil bli en kveld med kveldsmat, nattverd og drøfting av saker som angår nettverket vårt. Møtet er åpent for alle.
 • Ønsker du SMS med påminnelser om ting som skjer i nettverket og/eller informasjon på e-post, så send din kontaktinformasjon til Ingeborg på ingeborgstrand@gmail.com
 • Følg oss gjerne også på vår Facebookside: https://www.facebook.com/KongsbergFrikirke/ 

onsdag 30. mars 2016

Visjon 2016

Frikirkens sommerfestival Visjon 2016 arrangeres på Fredtun i Stavern 20.-24. juli.
Tema for festivalen er "La ditt rike komme".

UngVisjon er for alle barn i alderen 2-12 år og Yess er ungdomscampen for ungdommer fra 8. klasse og oppover.

Påmelding starter 4. april.

Du kan finne mer informasjon og program på nettsiden: http://visjon.frikirken.no/.

mandag 11. januar 2016

Besøk av Jan Rettedal 3.-7. februar

Jan Rettedal jobber som menighetsveileder i Frikirka og har blitt en god venn av oss her i Kongsberg. De siste årene har han lagt inn et årlig besøk hos oss - og det setter vi pris på.

Denne gangen har Jan satt av 5 dager i Kongsberg fra onsdag 3. februar til søndag 7. februar.

Han forteller at han gleder seg og vil formidle sterke og gode menighetsbilder under fanen: "LIVSHJELP!" Forkynnelsen vil pendle mellom gode bibeltekster og våre egne hverdagsliv. Vi som kjenner Jan vet at han alltid formidler med varme og humor.


Plan for dagene ser nå slik ut: 

 • Onsdag undervisning kl 20 i MH22
 • Torsdag middagsfellesskap kl 17 og undervisning kl 20 hos Ingeborg&Bjørn
 • Fredag kveldsmåltid m/nattverd, lovsang og delekveld i D11 kl 19-22
 • Lørdag GK12 - familiesamling kl 15, middagsfellesskap, kveldsmøte kl 19
 • Søndag HM22 - gudstjenestefellesskap m kirkekaffe
  ​ kl 11
Følg med på kalenderen for å vite hvor vi samles og mer spesifikke klokkeslett osv. 

onsdag 11. november 2015

Norskundervisning for asylsøkere

Mandag 26. oktober startet vi opp med norskundervisning i huskirka i Maurits Hansensgate 22. Vi møtes hver uke kl 10-12 for undervisning og samtale.

Jens Iver Jensen har tatt initiativ til dette ettersom han har kontakt med mange av asylsøkerne som bor på Hero i Kongsberg. Bakgrunnen for initiativet er at mange opplever ventetiden fra de kommer til Norge og før de kommer igang med norskopplæring som lang. Noen venter opp imot et halvt år før de får tilbud om norskundervisning på Kongsberg Norsksenter. Mange har også liten kontakt med byens befolkning og de har ønsker om både mer fellesskap og å få lære norsk.

Vi er per nå et team på tre personer som jobber sammen om dette. Jens Iver er kontaktperson og bindeledd, innpisker og oppmuntrer. Ingeborg Strand bidrar som lærer. Hun har tidligere jobbet som vikar på Kongsberg Norsksenter og har en del erfaring med opplæring i norsk for fremmedspråklige. Jens Smørgrav er også tidligere lærer og en viktig frivillig ressurs.

De første 3 ukene har det ikke vært så mange tilstede på undervisningen, men vi har hatt fine samtaler med lærevillige deltakere. Vi regner med at flere vil komme etterhvert. Vi har ingen påmelding, det er bare å møte opp.

Nå har kjøpt bøker: 7 eksemplarer av lærebok og oppgavebok. Boka heter "Ny i Norge". Bøkene vil være tilgjengelige i Maurits Hansensgate 22.

Ta kontakt med Ingeborg eller Jens Iver dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra med noe i forhold til dette tilbudet.

torsdag 22. oktober 2015

Fellesskapshelg 23.-25. oktober

​Etter kveldens menighetsmøte kan vi skissere følgende herlige "plan" for felleskapshelg i nettverket vårt denne helga:

- Fredag fra kl 17.30 er det åpent hus i Gustava Kiellandsvei 12. Kaffe og åpen bibel.

- Lørdag drar de som ønsker til Tinfos Bad i Notodden på formiddagen. Åpent fra kl 10. En mulighet for å få vaska seg, svømme, bade, leike, boblebad, badstue og fellesskap for alle som tåler klor. Det er også kafé og mulighet for å ta med egen mat. Mer info finner du på: http://www.notodden.kommune.no​/Organisasjon/K​ultur/Tinfosbad​/. Adresse er O. H. Holtas gate 36. Hvis noen trenger skyss til Notodden så ta kontakt med Ingeborg (918 59 049), så prøver vi å samkjøre så godt vi kan.

- Lørdag kl 15 - Vi møtes hjemme hos Jens Iver og Marit til mat og fellesskap for hele nettverket. Adresse Johan Sverdrups gate 7, 3679 Notodden. Jens Iver ønsker gjerne melding om hvor mange som kommer. Ønske om at noen tar med salat.

- Søndag kl 16 - Middag og fellesskap i Mauritz Hansensgate 22.

- Søndag kl 19 - Sarita og Sissel holder konsert i Labratoriet på Kirketorget.

"For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem." (Matt 18,20)
 

torsdag 10. september 2015

Vil leve kirke

I siste nummer av Frikirkens avis Budbæreren har en artikkel om menighetsmodellen vi har valgt her i Kongsberg Frikirke fått hovedoppslag på første side.

Tilsynsmann Gunnar Johnsen har skrevet rapport fra tilsynsbesøk på Kongsberg i mars. Han mener at Frikirken trenger huskirkene på Kongsberg.
"Satser radikalt med huskirker" er overskrift for artikkelen på side 6-7.

Nina Janne Dalseth i Budbæreren har snakket med både Geir Øystein Andersen, Jens Iver Jensen og Gunnar Johnsen.

Geir Øystein som forstander forteller litt om historien for menigheten siden oppstarten som en Frikirkegruppe i 2000 og også om livet i huskirka som er knyttet til deres hjem. På spørsmål om det er en lavere terskel for søkende å komme i en huskirke enn i et kirkebygg svarer Geir Øystein: "For noen lavere, for andre høyere." Han mener ikke at huskirkene er for private og vektlegger at de er opptatt av å ha engasjement utad og bety noe positivt i sitt nærmiljø.

Jens Iver forteller ivrig fra huskirka i Maurits Hansensgate og hvordan de har et internasjonalt miljø i kirka med både folk fra Mellom-Amerika, Afrika, Iran, Afghanistan og Syria. Han legger vekt på at det er lett å ta med folk inn til et åpent hus og at flere muslimer er nysgjerrig på å få vite hvem Jesus er.

Tilsynsmann Gunnar Johnsen mener huskirkene er et korrektiv til vanlig menighetsliv og representerer et mangfold som er bra. Han ser det som positivt at familiene integreres og blir en del av det å leve menighet. "Poenget er ikke at kristne skal gå i kirken, men at kristne er kirken".