onsdag 30. mars 2011

Livsnære grupper

En livsnær gruppe består av kristne og ikke-kristne personer som møtes jevnlig. Disse gruppene bygger på felles grunnprinsipper. Prinsippene i en livsnær gruppe:
  • Jesus i sentrum. Jesus iblant dere
  • Samfunn med hverandre
  • Ethvert medlem i modning og vekst
  • Gud til oss (vertikal dimensjon)
  • Du til meg, samspill i mellom gruppemedlemmene (horisontal dimensjon)
  • Åpenhet ovenfor omverdenen slik at kirkeuvante og ufrelste blir med (utadvendt dimensjon)
Prinsippene kan også beskrives slik:
Være sammen
Hvordan har vi det? Vi deler god ting som kan oppmuntre oss. Alle har noe å takke for.

Ære sammen
Det Gud som all ære skal ha. Vi takker han for alt som er godt. Med lovsang, med enkle bønner til takk.

Lære sammen
Hva opplever vi sammen med Gud? Hva lærer Guds ord oss? Vi underviser stoff fra Bibelen og hjelper hverandre å se hva det vi lærer kan bety for oss i dag.

Bære sammen
Vi hjelper hverandre med livet. Vi hjelper hverandre å bringe Jesus ut til andre små og store mennesker.