Huskirke?

Hva er en huskirke?

 
Borge kirke i Lofoten - tradisjonell eller utradisjonell?
I vårt språk assosieres ordet ”kirke” kanskje først og fremst med et bygg. Gjerne et hvitt sådant, med spir. Men Guds kirke eller menighet er ikke et bygg, men en samling av de som tror.

Hva menes med huskirke? Selv om jeg er en del av en, synes dette fortsatt litt uklart for meg. Vi snakker om organisk menighetsliv, istedet for organisasjonskirke. Vi snakker om at alle er prester, det allmenne prestedømme. Vi prøver å sortere vekk hierarki. Og vi prøver å gjøre mer enn å snakke, ta tankene på alvor og leve kirke midt i livene våre.

Kirke - mennesker eller byggverk?
Det kan se litt forskjellig ut. Men hos oss er en huskirke et fellesskap som lever menighet sammen. Menighetsmøtet kaller ledere/vertskap til huskirkene. Huskirkene bør ikke være større enn at det er greit å møtes i ei stue. Det vil si ca 10-30 medlemmer. Det skal alltid være plass til å vokse. Og når vi vokser må vi også dele, slik at det blir flere huskirker. Det kalles multipliserende fellesskap.

Huskirkene er en del av et større fellesskap (Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter), men er i stor grad en selvstendig enhet, en kirke. Bli kjent med de ulike huskirkene på deres egne blogger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar