tirsdag 19. mars 2013

Årsmelding 2012

Ikke så lett å lage en oppsummering av menighetens årsmelding for 2012. Hver av huskirkene har gitt fyldige bidrag som forteller om hvordan disse utvikler seg på forskjellige måter. Både krevende prosesser, nye bekjentskaper, tjenester for nærmiljøet, visjoner, oppmuntringer og Guds veiledning er omtalt. Statistikk og medlemstall er gjengitt og kommentert, utvikling og vekst er ikke alltid lett å måle. I nettverket har vi hatt noen faste samlinger, ansatte og funksjoner som er omtalt, i tillegg til noen fellesskapsarrangement. Økonomien er god og årsresultatet ble et overskudd på 51 816 kroner. (Det kan forøvrig nevnes at årsmøtet vedtok å sende 15000 kroner av overskuddet til Frikirkens misjonsarbeid). Les hele årsmeldingen her.