torsdag 28. april 2011

Felleskristent arbeid

Annenhver mandag samles en gruppe personer fra ulike menigheter i huskirka MH22. Fem ulike menigheter er representert i gruppen, som kaller seg "Fotvaskere". Noen ganger tas det initiativ til åpne bønnesamlinger.


Undervisningssamling

Det blir undervisningssamling tirsdag 10. mai kl 20.00 i Gustava Kiellandsvei 12. Alle er velkomne!
Geir Øystein, Hanne Merete og Ingeborg vil dele av det de fikk høre på Landsmisjonskonferansen 2011. Dette blir forhåpentligvis starten på en spennende prossess i huskirka GK12, eventuelt for flere også. Det handler om hvordan vi kan få til å være en misjonerende kirke, Jesu legeme, i vårt lokalmiljø.
Vel møtt i Jesu navn!

onsdag 6. april 2011

Grupper

I tillegg til gudstjenestesamlingene har vi forskjellige former for smågrupper. Vi tror på at det er viktig for oss som ønsker å leve som Jesu disipler at vi har et tett fellesskap, der vi støtter og utfordrer hverandre.

Noen av gruppene er rene mannsgrupper og damegrupper og noen er for begge kjønn. Tenåringene i nettverket har også en gruppe. Vi har for tiden ikke egne barnegrupper, men barna ivaretas i huskirkene. Gruppene er "cellegrupper" i betydningen at de er ment for å være i vekst og deles når det kommer nye medlemmer. Gruppene er også åpne for personer som ikke regner seg som kristne, men er interessert i å lære mer om Jesus. Vi har også personer som går i en smågruppe hos oss, men forøvrig hører til i en annen menighet.

Gruppene har noe ulik form:

-          Vi har utviklet en mal for en livsnær gruppe. Den finner du her.

-        Noen av oss møtes i en 2-3-ergruppe, hvor vi er bare 2 eller 3 som kommer sammen for å bekjenne synd, dele Guds ord og be sammen. Mal for dette opplegget finner du her!

-    Info om tenåringsgruppa finner du her.
 
Ønsker du å bli med i en liten gruppe? Ta kontakt med ansvarlig forstander, eller lederne i en av huskirkene, så vil de veilede deg til en gruppe som passer!  Gruppene annonserer ikke sin møtetid på kalenderen.

Veiledning for 2-3-er-grupper

Dette opplegget for en smågruppe har vi lagd/oversatt, etter inspirasjon fra Neil Cole.


Rammer:
·         Samlingen skal kunne ta bare en time ukentlig.
·         2-3 personer av samme kjønn.
·         Celleprinsipp. Deling når 3 blir 4.
·         Stikkord:

o   Fellesskap: Fork 4, 9-12

o   Ansvarlighet:  1. Tim 5,19

o   Konfidensialitet: Matt 18,15

o   Fleksibilitet: Matt 18,20

o   Reproduksjonsevne 2. Tim 2,2

1.     Innpust.

·         Alt begynner med Guds ord! Ta inn Guds ord.

·         2. Tim 3,16-17

·         Velg en bok i Bibelen. Les det antall kapitler dere blir enige om per uke. Begynn med et antall som dere synes er mye, men ikke uoverkommelig. 30 kapitler per uke kan være et langsiktig mål, øk etterhvert som dere føler at dere mestrer. Hvis boka er kortere enn det antall kapitler dere er enige om, så repeterer dere samme bok flere ganger per uke.

·         Påfyll av ordet er det som gjør at vi kan møte hverandre i med god ånd.

·         Dersom en på gruppa ikke har lest alt etter avtale, leser alle det samme neste uke. Repetisjon er bra.

·         Bibelen er som et (eller flere) kjærlighetsbrev til oss: Det er godt å lese i sammenheng, fra begynnelse til slutt!

·         2. Tim 4, 1-5

·         Vi må ha oksygen i lungene. Har vi ikke pust kan vi ikke snakke.

·         Del med de andre det ordet har talt til deg gjennom uka.

2.     Utpust


·         Bekjenn synd

·         2. Tim 2, 19-22

·         Bekjenn synder (Jak 5,16)

o   Har du vitnet om Jesus denne uka?

o   Har du brukt tid/oppmerksomhet på seksuelt uheldig materiale?

o   Har du vært uredelig mht penger?

o   Har du oppført deg slik du mener er riktig i forhold til dine relasjoner?

o   Har du baktalt eller såret noen?

o   Har du gitt etter for negative vaner?

o   Har du holdt fast ved sinne?

o   Har du ønsket at noen skulle mislykkes?

o   Har du holdt dine gode forsetter denne uka (trim, diett osv)?

o   Har du noe annet å bekjenne?

o   Har du lest bibelteksten denne uka?

o   Har du vært helt ærlig nå?

·         Det er en løgn at du blir mindre respektert av å bekjenne mer.

·         For å skifte klær må du kle deg naken, bli sårbar. Riv ned det gamle for å bygge noe nytt.

Vi må både puste ut og puste inn for å bli forandra!

3.     Nå ut til andre


·         Tenk på personer i ditt nettverk som trenger Jesus. Husk at det er de desperate som er åpen for å bli reddet, selv om alle trenger Jesus. Fokuser på ”de fattige”.

·         Lag en liste over nære relasjoner som trenger Jesus. Alle på gruppa ber for disse gjennom uka og på gruppa.

Gudstjeneste

Noen av oss har valgt å kalle de faste samlingene i huskirka rett og slett for HUSKIRKE. Vi møtes til huskirke og deler mat, Guds ord, nattverd, lovsang, bønn mm. Noen kaller det gudstjeneste. Tidspunkt og form varierer fra huskirke til huskirke, se i kalenderen.   


Det faller naturlig at gudstjenestene blir nokså frie i formen. Når vi ikke er så mange blir samlinga mer prega av dem som er tilstede, og det gir rom for spontane innslag. Kanskje venter vi litt med å starte fordi vi får ei melding om noen som kommer litt for seint. Kanskje har noen spesielt lyst til å synge en sang, og så synger vi den. Både barn og voksne kan komme og bidra i gudstjenesten. Noen ganger deler vi slik at ungene har litt "søndagsskole" , mens de voksne deler Guds Ord.

Les Geir Øysteins blogginnlegg fra en gudstjeneste i huskirka deres.

Nettverket

De fleste samlinger i Kongsberg Frikirke skjer i den enkelte huskirke. Imidlertid er det også en del samarbeid på tvers av huskirkene, i nettverket. Vi har en gruppe livsnær gruppe for ungdommer og en gruppe for de som går i 5. -7. klasse: nesTENåringene. Alle som vil samles også til undervisningssamling en gang i måneden.

Ledelsen i menighetsnettverket kalles eldsteråd. Eldsterådet i vår menighet utgjøres i praksis av lederteamene i huskirkene. Disse møtes ca en gang pr måned.
Menighetsmøte er det øverste organet i menighetsnettverket. Menighetsmøte arrangeres minimum 3 ganger pr år. Menighetsmøtene er åpne for alle. Medlemmer i fullt medlemskap har stemmerett.

Vi har 3 ansatte i nettverket:
-          Geir Øystein Andersen, ansvarlig forstander. 
-          Ingeborg Strand, menighetsarbeider med ansvar for økonomi og administrasjon.
-          Jens Iver Jenssen, evangelist.

I tillegg har vi et økonomiutvalg, bestående av kasserer, medkasserer og forstander.

Hva er en huskirke?

Borge kirke i Lofoten - tradisjonell eller utradisjonell?
I vårt språk assosieres ordet ”kirke” kanskje først og fremst med et bygg. Gjerne et hvitt sådant, med spir. Men Guds kirke eller menighet er ikke et bygg, men en samling av de som tror.

Hva menes med huskirke? Selv om jeg er en del av en, synes dette fortsatt litt uklart for meg. Vi snakker om organisk menighetsliv, istedet for organisasjonskirke. Vi snakker om at alle er prester, det allmenne prestedømme. Vi prøver å sortere vekk hierarki. Og vi prøver å gjøre mer enn å snakke, ta tankene på alvor og leve kirke midt i livene våre.

Kirke - mennesker eller byggverk
Det kan se litt forskjellig ut. Men hos oss er en huskirke et fellesskap som lever menighet sammen. Menighetsmøtet kaller ledere/vertskap til huskirkene. Huskirkene bør ikke være større enn at det er greit å møtes i ei stue. Det vil si ca 10-30 medlemmer. Det skal alltid være plass til å vokse. Og når vi vokser må vi også dele, slik at det blir flere huskirker. Det kalles multipliserende fellesskap.

Huskirkene er en del av et større fellesskap (Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter), men er i stor grad en selvstendig enhet, en kirke. Bli kjent med de ulike huskirkene på deres egne blogger.