onsdag 6. april 2011

Veiledning for 2-3-er-grupper

Dette opplegget for en smågruppe har vi lagd/oversatt, etter inspirasjon fra Neil Cole.


Rammer:
·         Samlingen skal kunne ta bare en time ukentlig.
·         2-3 personer av samme kjønn.
·         Celleprinsipp. Deling når 3 blir 4.
·         Stikkord:

o   Fellesskap: Fork 4, 9-12

o   Ansvarlighet:  1. Tim 5,19

o   Konfidensialitet: Matt 18,15

o   Fleksibilitet: Matt 18,20

o   Reproduksjonsevne 2. Tim 2,2

1.     Innpust.

·         Alt begynner med Guds ord! Ta inn Guds ord.

·         2. Tim 3,16-17

·         Velg en bok i Bibelen. Les det antall kapitler dere blir enige om per uke. Begynn med et antall som dere synes er mye, men ikke uoverkommelig. 30 kapitler per uke kan være et langsiktig mål, øk etterhvert som dere føler at dere mestrer. Hvis boka er kortere enn det antall kapitler dere er enige om, så repeterer dere samme bok flere ganger per uke.

·         Påfyll av ordet er det som gjør at vi kan møte hverandre i med god ånd.

·         Dersom en på gruppa ikke har lest alt etter avtale, leser alle det samme neste uke. Repetisjon er bra.

·         Bibelen er som et (eller flere) kjærlighetsbrev til oss: Det er godt å lese i sammenheng, fra begynnelse til slutt!

·         2. Tim 4, 1-5

·         Vi må ha oksygen i lungene. Har vi ikke pust kan vi ikke snakke.

·         Del med de andre det ordet har talt til deg gjennom uka.

2.     Utpust


·         Bekjenn synd

·         2. Tim 2, 19-22

·         Bekjenn synder (Jak 5,16)

o   Har du vitnet om Jesus denne uka?

o   Har du brukt tid/oppmerksomhet på seksuelt uheldig materiale?

o   Har du vært uredelig mht penger?

o   Har du oppført deg slik du mener er riktig i forhold til dine relasjoner?

o   Har du baktalt eller såret noen?

o   Har du gitt etter for negative vaner?

o   Har du holdt fast ved sinne?

o   Har du ønsket at noen skulle mislykkes?

o   Har du holdt dine gode forsetter denne uka (trim, diett osv)?

o   Har du noe annet å bekjenne?

o   Har du lest bibelteksten denne uka?

o   Har du vært helt ærlig nå?

·         Det er en løgn at du blir mindre respektert av å bekjenne mer.

·         For å skifte klær må du kle deg naken, bli sårbar. Riv ned det gamle for å bygge noe nytt.

Vi må både puste ut og puste inn for å bli forandra!

3.     Nå ut til andre


·         Tenk på personer i ditt nettverk som trenger Jesus. Husk at det er de desperate som er åpen for å bli reddet, selv om alle trenger Jesus. Fokuser på ”de fattige”.

·         Lag en liste over nære relasjoner som trenger Jesus. Alle på gruppa ber for disse gjennom uka og på gruppa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar