onsdag 6. april 2011

Nettverket

De fleste samlinger i Kongsberg Frikirke skjer i den enkelte huskirke. Imidlertid er det også en del samarbeid på tvers av huskirkene, i nettverket. Vi har en gruppe livsnær gruppe for ungdommer og en gruppe for de som går i 5. -7. klasse: nesTENåringene. Alle som vil samles også til undervisningssamling en gang i måneden.

Ledelsen i menighetsnettverket kalles eldsteråd. Eldsterådet i vår menighet utgjøres i praksis av lederteamene i huskirkene. Disse møtes ca en gang pr måned.
Menighetsmøte er det øverste organet i menighetsnettverket. Menighetsmøte arrangeres minimum 3 ganger pr år. Menighetsmøtene er åpne for alle. Medlemmer i fullt medlemskap har stemmerett.

Vi har 3 ansatte i nettverket:
-          Geir Øystein Andersen, ansvarlig forstander. 
-          Ingeborg Strand, menighetsarbeider med ansvar for økonomi og administrasjon.
-          Jens Iver Jenssen, evangelist.

I tillegg har vi et økonomiutvalg, bestående av kasserer, medkasserer og forstander.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar