søndag 16. oktober 2011

Hva er det fineste med din huskirke?

Dette spørsmålet var det første av tre tilsynsmann Gunnar Johnsen (bildet) stilte alle deltakerne på menighetsmøtet nylig. De to andre spørsmålene var: Hvilke drømmer har du for huskirken din? Hva tenker du om forholdet mellom din huskirke og de andre huskirkene, og menigheten som helhet? Det var mange svar til stor oppmuntring, og noen til ettertanke.


Det er flott å ha en tilsynsmann som nærmer seg vår måte å leve i menighet på med slik forståelse. Spørsmålene man stiller forteller ganske mye om hva man har forstått. I dette tilfellet betyr det også at vi kan vente oss å få innspill og vurderinger fra tilsynsmannen som er bassert god forståelse av hva Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg menigheter er og ikke er. Noen vil nok mene at vi ikke er riktig menighetsaktig, slik man skal være. Både innenfor våre egne rekker, og enda mer sett uten i fra, kan det være oppfatningen. Det får uansett stå sin prøve. Vi er spente på tilsynsmannens rapport.

Søndag 23. oktober feirer vi tilsynsgudstjeneste for alle huskirkene. Vi gjør det på huskirkevis, slik vi pleier å gjøre det i GK12. Det blir forkost med påleggspleis og nattverd klokka 10, det blir videre gudstjenesteliv med søndagens tekster fra Salme 73,23-28, 1. Korinterbrev 1,4-9, og Markus 12,28-34. Tilsynsmann Gunnar innleder fra tekstene, og alle er med og deler. Vi håper på småsprengt stue kommende søndag :-) Velkommen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar