fredag 2. desember 2011

Konfirmant?

Vi er så heldige å være en menighet med mange barn og unge. De 3 siste årene har vi hatt en eller flere ungdommer i konfirmant-alder, som har valgt å følge vårt U-15-opplegg. I år er det Marte Andersen som har valgt å være konfirmant hos oss.
U-15-opplegget er tilpasset vår måte å drive menighet. Eldsterådet er formelt ansvarlig for undervisninga, men har delegert ansvaret til huskirkene. I år er det jeg som har fått utfordringen om å være "konfirmant-lærer". For første gang for meg. Det blir spennende og forhåpentligvis lærerikt for oss begge.

"Sammen skal både jeg og dere få nytt mot ved den tro som vi har felles" skriver Paulus i Romerbrevet (1,12) - for meg ble dette et løfte for månedene som kommer.

Vi bruker Frikirkens konfirmant-perm "Mellom Himmel og jord" og setter av noen timer i løpet av året for å snakke sammen omkring ulike temaer. Dette blir et tillegg til at ungdommene deltar i huskirkas samlinger og tenåringsgruppa. Vi legger også noe undervisning til helgeturer og andre møter i tenåringsgruppa. Avslutningen blir en festgudstjeneste 1. pinsedag 2012:-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar