onsdag 1. juni 2011

NesTENåringsgruppa

I nettverket har vi ei livsnær gruppe for nesTENåringer, det vil si for barn  5. t.o.m 7.klasse.

NesTENåringsgruppa møtes i huskirka GK 12 ca annenhver torsdag fra kl. 18.30 - 19.45.

Gangen i en gruppekveld:
Vi begynner med å spille et spill sammen. Etter det har vi en runde der alle deler noe til oppmuntring - noe de er glad for, eller gleder seg til. Dette minner om at Gud er god, og at alt godt kommer fra Han!
Vi fortsetter å prise Gud med sang/lovsang.
Etter dette deler vi noe fra bibelen, samtaler, og tar opp tema som er aktuelle i nesTENåringene sitt liv. Dersom det er noen vi kjenner, eller noe i vårt eget liv vi vil be for, så gjør vi det.
Til slutt spiser vi litt frukt m.m. og samtaler eller fortsetter å spille spill (det spillet vi hadde i oppstarten av kvelden)

En eller to ganger i semesteret har vi hyggekveld. Det kan være vi drar på bowling, eller at vi ser film, eller spiller spill og lager noe god mat.

Det er en frivillig kontingent for de som er med; kr 50,- per år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar