mandag 9. mai 2011

Vil du gi en gave?

Huskirkene og menighetsnettverket Kongsberg Frikirker er avhengig av gaver fra medlemmene for å eksistere. Givertjenesten utgjør nærmere 90% av budsjetterte inntekter.

Fra og med 2011 fikk hver huskirke eget ansvar for å forvalte en del av økonomien. Fra 2015 utvides dette ansvaret ved at huskirka selv dekker utgifter til bespisning, utstyr til gudstjenester, bøker/kursmateriell, dåpsopplæring, støtte til leirer/retreater osv. Huskirkene får i utgangspunktet ikke noe støtte fra nettverket, det forventes at egne givere bærer huskikras økonomi. Imidlertid vil nettverket kunne støtte ved behov. Huskirkene står fritt til å disponere sine midler som de ønsker.

Ønsker du å gi en gave til en av huskirkene kan du bruke disse kontoene:
Huskirka D11: 2291.17.84886
Huskirka MH22: 2291.17.84894
Huskirka GK12: 2291.17.84878

Det er fint om du merker betalingen med "gave" eller noe i den retningen. Gaver over kr 500 pr år gir rett til skattefradrag. Ønsker du å bli fast giver eller endre din avtale, ordner du det i banken selv ved å legge inn et fast trekk. Det er flott for oss å ha faste givere, fordi det gir forutsigbarhet. Start gjerne med et lite beløp, så kan du erfare velsignelsen som følger med å gi. Kanskje får du tro for å gi mer etterhvert.

Nettverket i DELF Kongsberg Frikirker har noen faste utgifter til lønn og vi støtter også Frikirkens arbeid. Nettverket er avhengig av gaver fra givere og/eller huskirkene.

Ønsker du å gi en gave til menighetsnettverket Kongsberg Frikirker, kan denne settes inn på vår foreningskonto: 2291.16.02249

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar